• High-tech enterprise
  • combinerbox
  • AF Series Distribution box
  • terminals
  • Temperature and humidity control
  • banner02

ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນໍາ

Shanghai IPKIS ໄດ້ສຸມໃສ່ການເຊື່ອມໂຍງຂອງລະບົບກ່ອງບັນຈົບກັນແລະສະຫນັບສະຫນູນ, ການແຈກຢາຍພະລັງງານຊຸດສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າແລະການພັດທະນາ. ຂໍ້ດີດ້ານວິຊາການແມ່ນເພື່ອສະຫນອງວິທີແກ້ໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າກັບລູກຄ້າ.

WhatsApp Online Chat !