Case

ແຂວງຈ່ຽງຊີ່ Jiujiang 150mW Photovoltaic ຖານີໄຟຟ້າໂຄງການ
ເວລາ: ພະຈິກ, 2015
Addr .: Jiujiang ເມືອງ, ແຂວງຈ່ຽງຊີ່
ສາມາດຕິດຕັ້ງ: 150mW

ແຂວງ Hebei Baoding 325MW Photovoltaic ຖານີໄຟຟ້າໂຄງການ
ເວລາ: ມີນາ, 2011
ເມືອງ Addr .: baoding, ແຂວງ hebei
ສາມາດຕິດຕັ້ງ: 325MW


WhatsApp Online Chat !