• 001
  • 782bb36c
  • af
  • combinerbox
  • terminals
  • wsk2000

Онцлох бүтээгдэхүүн

Шанхай хотын IPKIS нийлэлт хайрцаг систем, дэмжих, цахилгааны холболт технологийн судалгаа, хөгжлийн эрчим хүч түгээх иж бүрэн багц нэгтгэх анхаарлаа хандуулсан байна. Техникийн давуу тал нь худалдан авагч нь цахилгааны холболт шийдлийг хангах явдал юм.

WhatsApp Online Chat !