• High-tech enterprise
  • combinerbox
  • AF Series Distribution box
  • terminals
  • Temperature and humidity control
  • banner02

विशेष उत्पादन

संघाई IPKIS को convergence बक्स प्रणाली र समर्थन, विद्युत जडान प्रविधि अनुसन्धान र विकास को शक्ति वितरण पूरा सेट को एकीकरण केन्द्रित। प्राविधिक लाभ ग्राहक संग विद्युत जडान समाधान गर्ने हो।

WhatsApp Online Chat !