• 001
  • 782bb36c
  • af
  • combinerbox
  • terminals
  • wsk2000

Các sản phẩm

Thượng Hải IPKIS tập trung vào sự tích hợp của hệ thống hộp hội tụ và hỗ trợ, phân phối điện hoàn chỉnh bộ nghiên cứu công nghệ kết nối điện và phát triển. lợi thế kỹ thuật là để cung cấp các giải pháp kết nối điện với khách hàng.

WhatsApp Online Chat !