trường hợp

Power Station tỉnh Giang Tây Cửu Giang 150 MW Photovoltaic dự án
Thời gian: Tháng Mười Một năm 2015
thành phố Addr .: Cửu Giang, tỉnh Giang Tây
Công suất lắp máy: 150 MW

Power Station tỉnh Hà Bắc Baoding 325MW Photovoltaic dự án
Thời gian: Tháng Ba, 2011
thành phố Addr .: baoding, tỉnh Hà Bắc
Công suất lắp máy: 325MW


WhatsApp Online Chat !